غرفه نمایشگاهی ایپاس 92

پروژه‌های شیپ معماری داخلی غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی ایپاس 92

نوع: غرفه نمایشگاهی

کارفرما: ستاد نمایشگاه ایپاس

موقعیت: تهران، مصلی نمایشگاه ایپاس

تاریخ طراحی: ۱۳۹۲

تاریخ اجرا: ۱۳۹۲

تیم طراحی: گروه طراحی شیپ

تیم اجرا: گروه طراحی شیپ

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی