غرفه نمایشگاهی سیماران اصفهان

پروژه‌های شیپ معماری داخلی غرفه نمایشگاهی

غرفه نمایشگاهی سیماران اصفهان

نوع: غرفه نمایشگاهی

کارفرما: آقای کلباسی

موقعیت: اصفهان

تاریخ طراحی: ۱۳۹۲

تاریخ اجرا: ۱۳۹۲

تیم طراحی: گروه طراحی شیپ

تیم اجرا: گروه طراحی شیپ

طراحی و اجرای غرفه نمایشگاهی شرکت صنایع الکترونیکی سیماران